รายชื่อผู้ที่อยู่ในช่องการเดินทางที่ 
< ช่องก่อนหน้า (19)  " 20 (21) ช่องถัดไป >
รายการ ชื่อ-นามสกุล (หมายเลขลงทะเบียน) เพศ จังหวัด เข้าช่องนี้เมื่อ คะแนนสะสม
(โยนลูกเต๋า,โบนัส,อื่นๆ)
1  สุดารัตน์  โรจน์รัตนไตร (507) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-13  21:43 น. 15
2  สุดา  แซ่ลิ้ม (1104) หญิง สมุทรปราการ 2012-07-15  13:14 น. 23
3  nop  svet (1238) ชาย นนทบุรี 2012-07-16  00:45 น. 15
4  กรุง  มณีจันทร์ (1758) ชาย พิษณุโลก 2012-07-18  17:11 น. 9
5  น.ส.ประภาพร  พิมพ์สกุล (98) หญิง ชลบุรี 2012-07-19  14:08 น. 15
6  Hanaka  Is (1795) หญิง ลำปาง 2012-07-21  01:25 น. 20
7  ธนพร  คำวัน (1785) หญิง เชียงใหม่ 2012-07-22  12:14 น. 23
8  สมปอง  ปล้องขัน (3220) ชาย อุตรดิตถ์ 2012-07-23  19:20 น. 14
9  Yuu  Kamlangmak (460) ชาย ลำปาง 2012-07-24  03:29 น. 23
10  ชีวาพร  เจนศิริวณิชย์ (185) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-25  09:12 น. 20
11  อภันตรี  ล้านคำ (2104) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-25  22:06 น. 20
12  ชัย  อังศุธรารักษ์ (2775) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-07-26  09:46 น. 9
13  วันวิสา  เจียงคำ (1604) หญิง ประจวบคีรีขันธ์ 2012-07-26  13:37 น. 20
14  STart  Must (3098) หญิง พิจิตร 2012-07-27  22:29 น. 15
15  สุกานดา  คำก๋อง (4951) หญิง พะเยา 2012-07-28  22:49 น. 14
16  อภิวัฒน์  ทองทวี (3075) ชาย พิษณุโลก 2012-07-30  11:30 น. 20
17  ธวัลรัตน์  ลือประเสริฐ (2323) หญิง สมุทรสาคร 2012-07-31  16:24 น. 20
18  สาริณี  รุ่งแจ้ง (4720) หญิง พิษณุโลก 2012-07-31  18:47 น. 15
19  worasom  choksuk (4049) หญิง สุพรรณบุรี 2012-08-01  16:15 น. 9
20  กะว่า  จะไม่รัก (4403) หญิง พะเยา 2012-08-05  15:09 น. 23
21  แขนซ้ายลายการ์ตูน  เว้ยเฮ้ย (4173) ชาย อุตรดิตถ์ 2012-08-06  22:30 น. 20
22  จันทิมา  แซ่ฉั่ว (5916) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-08  12:38 น. 14
23  Bird  BaBlue (6569) ชาย - 2012-08-09  18:38 น. 9
24  นายชัยวัฒน์   สีนุ้ย (5367) ชาย สงขลา 2012-08-10  16:18 น. 23
25  สุนันทา  เอี่ยมสำอางค์ (8086) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-13  17:53 น. 9
26  ณัฐวุฒิ  สายสิม (7014) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-14  14:32 น. 23
27  อำนวย  บรรเทาวงค์ (7419) หญิง จันทบุรี 2012-08-15  12:02 น. 20
28  ดามพ์   ชัยมงคล (5698) ชาย - 2012-08-15  12:04 น. 20
29  Lapinee  Laocharoenserm (9483) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-17  21:23 น. 20
30  surarak  wongchaya (4789) หญิง แพร่ 2012-08-18  19:53 น. 14
31  ปาลิตา  แก้วหินลาย (10662) หญิง กำแพงเพชร 2012-09-05  16:19 น. 14
32  เอกลักษณ์  สังสุข (2731) ชาย เพชรบุรี 2012-09-05  23:21 น. 15
33  มานิตา  เชื้อกลาง (10425) หญิง นครราชสีมา 2012-09-07  20:18 น. 20
34  PLe Duangruethai  Wongpitak (10876) หญิง ระยอง 2012-09-11  12:38 น. 15
35  chanwira  witeepanya (10468) หญิง พิจิตร 2012-09-11  18:28 น. 20
36  ไตรรัตน์  ประไพ (11202) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-09-24  14:41 น. 15
37  นาย อภิณัฐ  ลางกระโทก (7289) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-09-27  09:23 น. 20
38  พรพรรณ  เกื้อกูลศรี (11334) หญิง ชลบุรี 2012-09-28  11:54 น. 14
39  จิรนันท์  สิทธิโชค (1709) หญิง - 2012-09-30  21:34 น. 20
40  ณพิชญา   ชัยกิตติภูมิ (4302) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-10-01  15:44 น. 15
41  นุชนารถ  ธรรมคุณธรรม (11254) หญิง - 2012-10-08  16:53 น. 14
42  ณัฐพร  อ่อนแสง (11440) หญิง สระแก้ว 2012-10-12  20:15 น. 18
43  Arty  Toll (11992) ชาย ปทุมธานี 2012-10-15  12:12 น. 21
44  e  w (12020) ชาย อุตรดิตถ์ 2012-10-16  14:51 น. 20
45  boy  khamwan (10075) ชาย ลำปาง 2013-01-21  17:30 น. 20
46  Titiya  phasan (12224) หญิง สตูล 2013-02-21  09:55 น. 23